1. Home

NIEUWS- NIEUWS – NIEUWS – NIEUWS – NIEUWS – NIEUWS- NIEUWS – NIEUWS

thumbnail_Uitslag loterij 2021

In verband met corona hebben we besloten onze ‘Bijzondere’ tentoonstelling in 2021 te annuleren en hiervoor in de plaats op zaterdag 27 november a.s. een Eendagsshow – Studiedag te organiseren in cafe-zaal “De Kastanje” te Kloosterzande.

Zowel leden en (bij)leden van de vogelverenigingen “Zang en Kleur” Kloosterzande en “De Vlaamse Gaai – Clinge kunnen hieraan deelnemen.

WAAROM DEZE WEBSITE?
Deze website is opgezet door de Zeeuws-Vlaamse Vogelverenigingen “Zang en Kleur” Kloosterzande en “De Vlaamse Gaai” Clinge. Aanleiding hiervoor was het samen organiseren van de DTT Zeeland 2008. Nadat deze DTT achter de rug was verdween deze pagina niet, want ook in 2012 organiseerden beide verenigingen weer de DTT Zeeland. En……. dit smaakte naar meer, want vanaf 2017 organiseren beide verenigingen een gezamenlijke Bijzondere tentoonstelling in cultureel centrum “Den Dullaert” in Hulst, waarbij iedere vogelliefhebber welkom is als inzender of bezoeker.

U vindt op deze site allerlei informatie als u lid wil worden van een van deze verenigingen of op zoek bent naar andere info. Ook vindt u op deze site links naar andere Zeeuws-Vlaamse vogelverenigingen en de website van de NBvV.

Vogelverenigingen “Zang en Kleur” Kloosterzande en “De Vlaamse Gaai” Clinge zijn beide aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers, zijn bloeiende verenigingen binnen Zeeuws-Vlaanderen en tellen samen zo’n 60 leden.

Beide verenigingen hebben de nodige ervaring in het organiseren van een grote Vogelshow. Ook de onderlinge samenwerking is prima. Wij hopen hiermee dan ook een voorbeeld te zijn voor andere, kleine verenigingen.

Wij wensen u veel plezier bij het surfen op deze site.

WAAROM LID WORDEN VAN EEN VOGELVERENIGING
Vragen die aan de orde komen zijn:
* Op welke manieren kun je vogels houden?
* Waar moet je op letten bij het aanschaffen en verzorgen van vogels?
* Waarom is het belangrijk om lid te worden van een vogelvereniging

VOGELLIEFHEBBERS EN VOGELLIEFHEBBERS
Er zijn vogelliefhebbers en vogelliefhebbers. De eerste groep bestaat uit degenen die liever tien vogels in de lucht zien dan één in de hand. De tweede groep wordt gevormd door mensen die zoveel van vogels houden dat zij hen het liefst permanent bij zich hebben: in een volière of kooitje. Over deze laatste groep gaat dit stukje.

GENIETEN VAN EEN GEZELSCHAPSVOLIÈRE
Er zijn vogelhouders die de vogels huisvesten in een mooie, beplante volière. Dat kan in het groot, buiten in de tuin, maar ook in het klein, in een vitrine binnenshuis. Allerlei soorten vogels vliegen door elkaar heen. Gaan de vogels nestelen dan is dat leuk. Sommigen leden ringen dan de vogels en gaan er mee naar de verenigingstentoonstelling. Anderen zijn veel minder op de vogelfok ingesteld. Zij beleven al voldoende plezier aan het houden, verzorgen en bewonderen van hun kleurenpracht.

PLEZIER HEBBEN IN HET FOKKEN VAN VOGELS
Anderen houden de vogels in een kooi. Zij zijn meer geboeid door het fokken van bijvoorbeeld zangkanaries, zebravinken, dwergpapegaaitjes, etc. Vaak zijn het specialisten die zich toeleggen op een klein aantal soorten. Zij ringen de vogels en gaan er mee naar de vogeltentoonstelling.

DIE ANDERE VOGELLIEFHEBBERS
Vogelliefhebbers die vogels in gevangenschap houden krijgen nog wel eens, in verwijtende zin, te horen dat vogels in de lucht horen en niet in een kooitje. Alleen vergeten veel mensen dat de meeste vogelsoorten die in een volière of kooi leven vaak al generaties lang in gevangenschap geboren worden. Dit zijn geen natuurvogels meer, maar cultuurvogels. Huisdieren dus. Daarom stimuleren wij het fokken van vogels en het ringen van de jongen. Geringde vogels zijn cultuurvogels. Zij zullen in de natuur niet kunnen aarden en voelen zich prima in een volière.

WAAROM LID WORDEN?
Regelmatig ontmoeten wij vogelhouders die geen lid zijn van een vereniging. Dat is jammer. Het lidmaatschap van een vogelvereniging kan de kennis over het houden van vogels en de belevingswaarde van de hobby een stuk groter maken.

EEN VOGELVERENIGING
Een vogelvereniging is een vereniging voor mensen die er plezier in hebben vogels te houden, verzorgen en er misschien ook mee te fokken.
Een vogelvereniging kent een grote variëteit aan leden. Ieder lid, of hij nu 8 of 80 is, kan de hobby op z’n eigen wijze beleven. Er zijn immers vele mogelijkheden.

WELKE VOGELS?
De leden van een vogelvereniging houden en fokken met een groot aantal verschillende vogelsoorten. Om er maar een paar te noemen: Zangkanaries, kleurkanaries, postuurkanaries, Europese cultuurvogels, japanse meeuwtjes, zebravinken, allerlei soorten tropische vogels, grasparkieten, dwerg- en grote papegaaien, tropische duiven en tropische kwartels.

WAT KOST HET HOUDEN VAN VOGELS?
Het houden van vogels kost in de eerste plaats kennis en aandacht. Wie niet bereid is om zich te verdiepen in de juiste verzorging van de vogels, die aan zijn of haar zorg is toevertrouwd en niet in de gelegenheid is dagelijks vers eten en drinken te verstrekken kan beter niet aan deze hobby beginnen.

VERZORGING
Het lidmaatschap van een vereniging brengt je in contact met andere vogelhouders, die je veel kunnen vertellen over de juiste verzorging van de vogels. Bij verzorging denk je uiteraard in de eerste plaats aan een verantwoorde voeding. Vogels vragen behalve een goede verzorging ook een goede huisvesting. Het oog wil ook wat, maar zorg in de eerste plaats voor een schoon, droog, tochtvrij en praktisch vogelverblijf. Ga je de vogels houden in een kooi dan zijn de meest praktische kooien niet altijd de duurste! Hoeveel de hobby kost in het onderhoud van de vogels is erg afhankelijk van de hoeveelheid en het soort vogels. Sommige vogels vragen een bijzonder voeding zoals vruchten en insecten. Deze zijn wat duurder in het onderhoud dan de zaadeters. Veel geld kan bespaard worden door het verantwoord aanschaffen van vogels. Koop nooit vogels die niet strak in de veren zitten, een scherp borstbeen hebben of ontlastingsresten in de anaalstreek vertonen. Deze vogels zijn niet in conditie en de kans op sterfte is groot. Koop bij voorkeur bij een fokker. Je weet dan hoe de vogels verzorgd worden en je kunt er terecht voor deskundig advies. Val niet voor de verleiding om als vogelhouder te beginnen met kleurrijke, exclusieve, tropische vogels. Ze zijn prijzig en stellen hoge eisen aan huisvesting en voeding. Beter is het eerst ervaring op te doen met de wat goedkopere en minder eisen stellende soorten.

VOORDELEN LIDMAATSCHAP
Als lid van een vogelvereniging ben je tevens lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Je krijgt daarom iedere maand het blad “Onze Vogels” in de bus. Dit is het beste en tevens fraaist geïllustreerde tijdschrift voor vogelhouders in Nederland. Als lid kan je ringen bestellen. Je kunt dan de jonge vogels een vaste voetring omdoen met jouw kweeknummer en het geboortejaar. Dit is het bewijs dat de vogel bij jou geboren is en niet uit de natuur is gevangen. Bovendien kan de vogelhouder aan de hand van de ring voorkomen dat verwante vogels gaan nestelen. Hiervan komen zwakke en soms misvormde jonge vogels en dat mag nooit de bedoeling zijn van een vogelliefhebber. Als lid van een vereniging kan je deelnemen aan alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Dat zijn o.m. lezingen over huisvesting, voeding en fok van vogels, dia- en filmavonden over vogels in de breedst mogelijke zin van het woord, vogelbespreekavonden voor de specialistische fokkers. De spectaculairste activiteit die een vogelvereniging organiseert is de jaarlijkse vogeltentoonstelling. Elk lid kan vogels inzenden. Deze worden door keurmeesters beoordeeld. Ieder jaar komen weer vele mensen uit de betreffende plaats en de wijde omtrek deze vogelshow bewonderen.

HET LIDMAATSCHAP
Als lid heb je het recht deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten en krijg je maandelijks “Onze Vogels” in de bus. Volwassenen betalen per jaar een vast bedrag aan contributie. Jeugdleden betalen meestal de helft.

INFORMATIE
Voor zowel informatie over de vereniging als het aanmelden als lid kunt u zich wenden tot de secretaris van een vereniging. Meestal staan de adressen wel in een plaatselijk boekje van de gemeente. Of kijk op www.nbvv.nl onder Links of op deze website.